Poziv za sednicu Skupstine UFTS Sveti Sava

На  основу чл. 21 Статута и чл. 18 Пословника о раду Скупштине Удружења, Председник Скупштине сазива

Изборну-Конститутивну  седницу Скупштине Удружења фармацеутских техничара Србије

„Свети Сава“

која ће се одржати дана 01.06.2013. године са почетком у …..12….часова у  Сали Општине Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 167, Београд, са следећим предлогом

Дневни ред

  1. Избор      чланова Верификационе комисије.
  2. Избор       делегата Скупштине УФТС „Свети      Сава“.
  3. Избор      Председника и 2 подпредседника Скупштине УФТС „Свети Сава“.
  4. Избор      Чланова Управног одбора УФТС „Свети Сава“( 9 чланова). Гласанје је тајно      заокруживанјем кандидата на листићу.
  5. Избор      Председника Управног одбора- Председника Удружења
  6. Избор чланова Надзорног      одбора УФТС „Свети Сава“. (5 чланова).
  7. Избор Председниика Надзорног      одбора УФТС „Свети Сава“..
  8. Избор      чланова Суда части УФТС „Свети Сава“.
  9. Избор      Председника Суда Части УФТС „Свети Сава“.

Делегати гласају  (осим у 4. тачки дневног редакада је гласанје тајно) јавно на основу извештаја Комисије за избор и наименованје ,о приспелим кандидатурама .

У прилогу се налазе следећи акти:

0218 – 000 UFTS, Obrazac O -2 , resenje o proglasenju delegata administrativnog okruga

0218 – 000 UFTS, Obrazac O- 3 , Kandidatura

Документа се могу преузети и са сајта УФТС „Свети Сава“: uftssvetisаva.com

Председник Скупштине УФТС „Свети Сава“

Гордана Грујин, с.р.

30. marta 2017.
X