E.A.P.T. sastanak u Budimpešti 10-12. 05. 2012.

Udruženje Sveti Sava je  još 2006 godine aktivno učestvovalo u radu CEPT-a ( centralno evropska asocijacije udruženja farmaceutskih tehničara) Kako se CEPT razvijao  tako se UFTS Sveti Sava razvijao. Od 2010 godine CEPT  prerasta u AEPT ( Evropska asocijacija farmaceutskih tehničara) i naše udruženje nastavlja kontinuitet članstva.
Bord AEPT-a čine:      predsednik   Joao Jose Joaquim- Portugal
sekretar  Catherine Piron- Francuska
blagajnik  Svetjlana Jakovac- Hrvatska

Zemlje članice su još: Danska, Finska, Nemačka, Mađarska, Irska, Norveška, Slovenija, Švedska, Velika Britanija, Srbija.

Zenlje koje su u kontaktu su : Češka, Litvanija.

Predstavnici naše zemlje i UFTS Sveti Sava Grujin Gordana (predsednik Skupštine UFTS) i Dušica Mandarić (predsednik UFTS) su podnele izveštaj o položaju farmeceutskog tehničara u Srbiji . Izveštaj sadrži nekoliko važnih elemenata, broj farmaceutskih tehničara, aktivnosti udruženja, informacije o profesionalnim propisima farmaceutskih tehničara, o farmaceutskoj praksi, edukaciji i uslovima zapošljavanja farmaceutskih tehničara.

Iz izveštaja o radu članica u protekloj godini, vidi se da je problematika farmaceutskog tehničara u celoj Evropi  ista. Sve manje novca u budžetima država, smanjuju mogućnosti kvalitetnih edukacija zaposlenih, manji broj novozaposlenih, kao i smanjenje plata.
Ove godine na skupu u Budimpešti je donet „Kodeks članica AEPT-a“ i obavljene pripremne radnje za organizaciju sedišta, adrese, veb sajta i računa u EU.
Doneta je odluka da sledeće godine AEPT miting bude održan u Sloveniji !
Skup je protekao u  radnoj atmosferi. Kontakti su srdačni i oslikavaju jedinsvo struke u Evropi!

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

 

30. marta 2017.
X