KE 30.10.2010. Bor

Dana 30.oktobra 2010. U Boru, Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, održaće se edukacija na temu:
„KAKO ŽIVETI SA DIJABETESOM“, predavač Mr.ph,spec Danica Basarić
Predavanje je akreditovano u Zdravstvenom savetu Srbije odlukom broj 153-02-3144/2010-02 01. 09. 2010 godine i nosi 3 (tri) boda za slušaoce.

Akreditovano je za farmaceute i sve zdravstvene tehničare , traje 2 (dva) sata.

prijem učesnika    14.00-14.30

predavanje           14.30-15.30

pauza                   15.30-16.00

predavanje           16.00-17.00

podela certifikata 17.00                                       Kontakt Jasmina Rakić Apoteka Bor  030 424 167

Za članove UFTS Sveti Sava je besplatno, a za ostale učesnike kotizacija je 1000  dinara.

Informacije na telefone :

  • Knjigovodstvo UFTS „ Kontoekspres“  021 545 444  Novi Sad  Tolstojeva  47

Edukacija sa istom temom biće održana:

  • 20.novembra 2010. U Beogradu   Kontakt Olivera Kovačević 064 631 06 90

Organizacioni odbor UFTS

30. marta 2017.
X