KE i Skupština UFTS Sveti Sava,16.03.2013.Beograd

UFTS „Sveti Sava“
organizuje DK2 u Beogradu,Sala Opštine Novi Beograd,Bulevar Mihajla Pupina 167,dana16.03.2013. subota u 11 sati
Tema:
„Farmakoterapijski pristup karcinomu dojke, samopregled kao preventivna mera“
Predavači: dipl ph Ivana Štrbac, ph tehn Gordana Grujin
Broj bodova za predavače 6(šest), za slušaoce 3 (tri)
Akreditovano odlukom ZS Srbije broj153-02-1948/2012 od 13.06.2012 u KMSZTS broj D-1-995/12

 Kotizacija: besplatno za članove, ostali 900 dinara

Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare, dipl farmaceute .

 Prijavljivanje Olivera Kovaćević 064-63 10 690  posle 16 časova
Knjigovodstvo „Kontoekspres“ Tolstojeva 47, Novi Sad, 021 545 444,  Bojana

 

 Nakon predavanja biće održana Skupština Udruženja farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“

dnevni red skupštine 16 03 2013

0218 – 000 UFTS, Pravilnik o izborima delegata Skupstine i organa UFTS

0218 – 000 UFTS, Statut – izmene 2013

0218 – 000 UFTS, Poslovnik o RaduSkupstine 2013

0218 – 000 UFTS, Obrazac O -2 , resenje o proglasenju delegata administrativnog okruga

ETICKI KOD

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X