KE,Beograd,01.06.2013.

 

UFTS „Sveti Sava“

organizuje stručni skup u Beogradu,Sala Opštine Novi Beograd,Bulevar Mihajla Pupina 16

01.06.2013. subota u 10 sati

Tema:

„Mobing naš svakidašnji“

 Predavač: dipl ph Dragana Ivanović

Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)

 Akreditovano

odlukom ZSS broj153-02-562/2013-01od 01.03.2013.godine u

KMSZTS evidencioni broj Д-1-43/13

besplatno za članove UFTS Sveti Sava, ostali 250 dinara

Akreditovano za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i farmaceutske tehničare.

Prijavljivanje Olivera Kovaćević 064-63 10 690  posle 16 časova

Knjigovodstvo „Kontoekspres“ Tolstojeva 47, Novi Sad, 021 545 444,  Bojana

 

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X