KE,Beograd,25.11.2012.

Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije „Sveti Sava“
O R G A N I Z U J E
25.11.2012. sa početkom u 11.00 sati
Sala opštine Novi Beograd,Bulevar Mihajla Pupina 167

 

DOMAĆI KURS I KATEGORIJE

„PMS i menopauza“

Predavači: dipl ph Marijana Milosavljević;  Dipl ph Jasna Savić;  Dipl ph Biljana Vasić

D-1-1586/12  6 bodova za učesnike

Odluka 153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012. godine

Zdravstveni, farmaceutski tehničari, farmaceuti i lekari

 

11.00-11.30 Predstavljanje programa-ulazni test znanja

11.30-12.00 Ženski polni hormoni

12.00-12.30 Hormonska hontracepcija

12.30-13.00 Analiza slučaja iz prakse-razni aspekti

13.00-13.30 Terapija PMS-a

13.30-14.00 PAUZA

14.00-14.30 Urogenitalne promene kod žena u menopauzi

14.30-15.00 Fiziološke promene kod žena u menopauzi

15.00-15.30 Fitoestrogeni u terapiji menopauze

15.30-16.00 Hormonska supstituciona terapija

16.00-16.30 Neželjena dejstva hormonske supstitucione terapije

16.30-17.00 Analiza slučaja iz prakse-razni aspekti

17.00-17.30 Evaluacija programa –izlazni test znanja

 

Kotizacija za članove UFTS Sveti Sava 1250 dinara, ostali 1750 dinara

Kontakt osoba u UFTS–u Olivera Kovačević , telefon 064 631 0 690  posle 16 sati

Predračuni za kotizaciju Kontoekspres Novi Sad, Bojana, 021 545 444 do 15 sati

 

Sa sobom obavezno poneti broj licence i ličnu kartu!!!!

30. marta 2017.
X