KE,Beograd,30.10.2013.

Naslov: KE,Beograd,30.10.2013.
Mesto održavanja: Beograd
Opis: UFTS „Sveti Sava“ organizuje SS1 u Beogradu,30.10.2013.,Sala Opštine Novi Beograd,Bulevar Mihajla Pupina 167, u 17 sati
Tema:
„Značaj imunomodulatora posle hemioterapije“
Predavači: dr med spec Snežana Bašić
Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)

Akreditovano odlukom ZS Srbije broј:153-02-1827/2013-01 od13.05.2013.godine
KMSZTS broj D-1-899/13
Predavanje je besplatno za sve učesnike
Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare,medicinske sestre, dipl farmaceute ,farmaceute specijaliste i lekare .
Prijavljivanje
Olivera Kovačević
e-mail: oliverakovacevic30@gmail.com
fon 064 63 10 690(posle 16h)

Dušica Mandarić
Predsednik UFTS Sveti Sava

Vreme početka: 17:00
Date: 2013-10-30

30. marta 2017.
X