KE,Leskovac.06.04.2013.

Dana 06.04.2013. u 12 sati, Leskovcu, amfiteatar Doma zdravlja, Rada Svilara bb
Održaće se stručni skup (SS2),  na temu:
„Mobing naš svakidašnji“
Predavač dipl ph Dragana Ivanović
Akreditovano odlukom ZSS broj153-02-562/2013-01od 01.03.2013.godine u
KMSZTS evidencioni broj Д-1-43/13
Broj bodova za predavače 3, za slušaoce 2
Akreditovano za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i farmaceutske tehničare.
Kotizacija je za članove UFTS Sveti Sava besplatno a za ostale 250 dinara
Kontakt osoba Bojan Stojkovic 064-130-94-24
Knjigovodstvo Kontoekspres Bojana 021 545 444

 

30. marta 2017.
X