KE,Leskovac,04.11.2013

Naslov: KE,Leskovac,04.11.2013
Mesto održavanja: Leskovac
Opis: UFTS „Sveti Sava“ organizuje SS1 u Leskovcu,Amfiteatar Doma zdravlja,Rada Svilara bb
04.11.2013. ponedeljak u 13 sati
Tema:
„Značaj imunomodulatora posle hemioterapije“
Predavači: dr med spec Snežana Bašić
Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)
Akreditovano odlukom ZS Srbije broј:153-02-1827/2013-01 od13.05.2013.godine
KMSZTS broj D-1-899/13
Predavanje je besplatno za sve učesnike
Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare,medicinske sestre,
dipl farmaceute ,farmaceute specijaliste i lekare .

Prijavljivanje
Bojan Stojković
e-mail: bojan.stojkovic@open.telekom.rs
064 13 09 424

Dušica Mandarić
Predsednik UFTS Sveti Sava

Vreme početka: 13:00
Date: 2013-11-04

30. marta 2017.
X