KE,Leskovac,22.06.2013.

Dana 22.06.2013. u 10 sati, u Leskovcu, amfiteatar Doma zdravlja, Rada Svilara bb
Održaće se kurs  (DK1),  na temu:
„Akne i rozacea – terapijski modaliteti“
Predavači:
lekar specijalista dermatovenerolog Vesna Mikulić,
lekar specijalista dermatovenerolog Milica Marković,
lekar specijalista primarijus doktor medicinskih nauka Sanja Perić
Akreditovano odlukom ZSS 153-02-1827/2013-01od 13.05.2013. godine,u KMSZTS  Д-1-900/13
Broj bodova za predavače 12, za slušaoce 6
Akreditovano za lekare, farmaceute, farmaceuti specijalisti medicinske sestre, zdravstvene tehničare i farmaceutske tehničare.
Kotizacija je za članove UFTS Sveti Sava 1200 a za ostale 1800 dinara

Kontakt osoba Bojan Stojković, telefon 064 13 09 424
Knjigovodstvo Kontoekspres Jelena 021 545 444

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

+38164 29 64 315

 

30. marta 2017.
X