KE,Niš,09.10.2013.

UFTS „Sveti Sava“ organizuje SS2 u Nišu,Regionalni edukativni centar,Pariske komune bb,09.10.2013. sreda u 14 sati
Tema:
„Značaj imunomodulatora posle hemioterapije“
Predavači: dr med spec Snežana Bašić
Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)
Akreditovano odlukom ZS Srbije broј:153-02-1827/2013-01 od13.05.2013.godine,KMSZTS broj D-1-899/13
Predavanje je besplatno za sve učesnike
Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare,medicinske sestre,dipl farmaceute ,farmaceute specijaliste i lekare .

Prijavljivanje
Dušica Mandarić
e-mail: ufts.mandaric@eunet.rs
064 29 64 315

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X