KE,Novi Sad 04.03.2013.

UFTS „Sveti Sava“
organizuje DK2,u Novom Sadu,Hotel Novi Sad,Bulevar Jaše Tomića BB
04.03.2013. ponedeljak u 15 sati
Tema:
„Farmakoterapijski pristup karcinomu dojke, samopregled kao preventivna mera“
Predavači: dipl ph Ivana Štrbac, ph tehn Gordana Grujin
Broj bodova za predavače 6(šest), za slušaoce 3 (tri)
Akreditovano odlukom ZS Srbije broj153-02-1948/2012 od 13.06.2012 u KMSZTS broj D-1-995/12
Kotizacija: 600 dinara za članove, ostali 900 dinara
Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare, dipl farmaceute .

 Prijavljivanje Hrćan Jaroslava 064 144 20 20
e-mail: bulevar@auns.co.rs
Knjigovodstvo UFTS „Kontoekspres“  – Bojana 021 545 444

Dušica Mandarić
Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X