KE,Novi Sad,08.06.2013.

UFTS „Sveti Sava“
organizuje DK1 u Novom Sadu,Farmaceutski fakultet,Trg mladenaca 5,08.06.2013. subota u 10 sati
Tema:
„Farmakoterapija oboljenja gastrointestinalnog sistema“
Predavači: dipl ph spec Tamara Šuljan,  dipl ph Mariana Milojković
Broj bodova za predavače 12, za slušaoce 6
Akreditovano odlukom ZS Srbije broj 153-02-1827/2013-01od 13.05.2013. u KMSZTS broj D-1-901/13
besplatno za članove, ostali 1800 dinara
Akreditovano za sve zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre, lekare, dipl farmaceute, farmaceute specijaliste .

Prijavljivanje Gordana Grujin 064 15 46 007

e-mail: Godar@sbb.rs

knjigovodstvo „Kontoekspres“  – Jelena 021 545 444

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X