KE,Novi Sad,12.04.2014.

Naslov: KE,Novi Sad,12.04.2014.
Mesto održavanja: Novi Sad
Opis: UFTS „Sveti Sava“ organizuje DK1 u Novom Sadu,Farmaceutski fakultet,Trg mladenaca 5,12.04.2014.. subota u 10 sati.
Tema:
„Poremećaji modernog doba – anksioznost i depresija“
Predavači:
dipl ph spec Marijana Milosavljević
dipl ph Jasna Savić
dipl ph Biljana Vasić
Broj bodova za predavače 12, za slušaoce 6

Akreditovano odlukom ZS Srbije broj 153-02-535/2014-01od 03.03.2014. godine,KMSZTS broj D-1-320/14

Kotizacija za članove UFTS Sveti Sava 1200 dinara, ostali 1800 dinara
Akreditovano za sve zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre, lekare, dipl farmaceute

Prijavljivanje Rakić Božidarka 060 62 11 900
e-mail: kac@auns.co.rs
knjigovodstvo „Kontoekspres“ – Jelena 021 545 444

Dušica Mandarić
Predsednik UFTS Sveti Sava

Vreme početka: 10:00
Date: 2014-04-12

28. marta 2014.
X