KE,Novi Sad,19.09.2013.

UFTS „Sveti Sava“
organizuje DK2 u Novom Sadu,Hotel Novi Sad,Bulevar Jaše Tomića BB,19.09.2013. četvrtak u 16 sati
Tema:
„Značaj imunomodulatora posle hemioterapije“
Predavači: dr med spec Snežana Bašić
Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)
Akreditovano odlukom ZS Srbije broј 153-02-1827/2013-01 od13.05.2013.godine
KMSZTS broj D-1-899/13

 Predavanje je besplatno za sve učesnike

Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare,medicinske sestre, dipl farmaceute ,farmaceute specijaliste i lekare .

Prijavljivanje

Dušica Mandarić

e-mail: ufts.mandaric@eunet.rs

064 29 64 315

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X