KE,Novi Sad,28.09.2013.

UFTS „Sveti Sava“
organizuje DK1 u Novom Sadu,Farmaceutski fakultet,Trg mladenaca 5,28.09.2013. subota u 10 sati
Tema:
„Oralna higijena-problemi i lečenje“
Predavači:
magistar bioloških nauka Gordana Ristanović
,diplomirani farmaceut  Dragana Ivanović
Broj bodova za predavače 12, za slušaoce 6

 Akreditovano dlukom ZS Srbije broj 153-02-1827/2013-01od 13.05.2013. u KMSZTS broj D-1-897/13
Kotizacija za članove UFTS Sveti Sava 1200 dinara, ostali 1800 dinara
Akreditovano za sve zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre, lekare, dipl farmaceute i stomatologe.

           Prijavljivanje Rakić Božidarka  060 62 11 900

e-mail: bozanabubi@gmail.com

knjigovodstvo „Kontoekspres“  – Jelena 021 545 444

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X