KE,Šabac,04.06.2015.

UFTS „Sveti Sava“
organizuje SS1,u Šapcu,Hotel „ EUFORIA LOUNGE“ 04.06.2015. u 20 sati
Tema:
„Značaj primene imunomodulatora u toku i nakon  hemio i zračne terapije“
Predavači: dr med spec Snežana Bašić
Broj bodova za predavače 3(tri), za slušaoce 2 (dva)

Akreditovano odlukom ZS Srbije broј :153-02-1979/2014-01 oд 18.08.2014,KMSZTS broj Д–1-1562/14

Predavanje je besplatno za sve učesnike
Akreditovano za sve zdravstvene i farmaceutske tehničare,medicinske sestre, dipl farmaceute ,specijaliste i lekare .

Kontakt osoba

Pavlović Janja 
T:  + 381 11 398 77 47 

 

 

 

 

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

 

3. juna 2015.
X