KE,Subotica,06.12.2014.

UFTS „Sveti Sava“

u saradnji sa kompanijom 
organizuje DK 1“Probiotske monokulture, smernice uterapiji gastrointestinalnog trakta”
Predavač:
Prof. dr  Nenad Ugrešić, dr Maja Tufegdžić
Nova opština, Trg Lazara Nešića 1,Subotica,06.12.2014.  u 10 sati
Akreditovano odlukom ZS Srbije broj 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014. godine
Lekarska komora srbije br А-1-1160/14
Predavanje je akreditovano sa 5 bodova za slusaoce- lekare i farmaceute

 

 

 

                                                                                           Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

 

 

30. marta 2017.
X