KE,Zrenjanin,06.04.2014.

Naslov: KE,Zrenjanin,06.04.2014.
Mesto održavanja: Zrenjanin
Opis: UFTS „Sveti Sava“ organizuje DK1 u Zrenjaninu,Kulturni centar Zrenjanina, Narodne omladine 1, 06.04.2014. nedelja u 10 sati
Tema:
„Oralna higijena-problemi i lečenje“
Predavači:
magistar bioloških nauka Gordana Ristanović,
diplomirani farmaceut Dragana Ivanović
Broj bodova za predavače 12, za slušaoce 6

Akreditovano odlukom ZS Srbije broj 153-02-1827/2013-01od
13.05.2013. u KMSZTS broj D-1-897/13
Kotizacija za članove UFTS Sveti Sava 1200 din, ostali 1800 dinara
Akreditovano za sve zdravstvene tehničare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre, lekare, dipl farmaceute i stomatologe.

Prijavljivanje
Velaga Borka 063 268 700
e-mail : boba1306@gmail.com
knjigovodstvo „Kontoekspres“ – Jelena 021 545 444

Dušica Mandarić
Predsednik UFTS Sveti Sava

Vreme početka: 10:00
Date: 2014-04-06

28. marta 2014.
X