Obaveštenje

Ceo tekst novousvojenog Statuta i poslovnika o radu skupštine UFTS Sveti Sava možete videti ulaskom u „AKTA“.

30. marta 2017.
X