Održana redovna i izborna Skupština UFTS Sveti Sava

REDOVNA ,IZBORNA I KOSTITUTIVNA SKUPŠTINA UFTS SVETI SAVA

31.10.2017.,BEOGRAD, Terazije 27

Početak u 12:05h

 

Skupštinu otvorila Olivera Kovačević , zapisnik vodi Ivan Kocić

Predložen je Dnevni red:

Redovna Skupstina

 

 1. Izbor članova verifikacione komisije
 2. Verifikacija mandata i broja delegata Skupštine UFTS „Sveti Sava“
 3. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora,nadyornog odbora i Suda časti u proteklom periodu
 4. Razno

Dnevni red izborne sednice Skupštine

 

 1. Izbor članova verifikacione komisije
 2. Izbor delegata Skupštine UFTS „Sveti Sava“
 3. Izbor Predsednika i 2 potpredsednika Skupštine UFTS „Sveti Sava“
 4. Izbor članova Upravnog odbora UFTS „Sveti Sava“( 9 članova). Glasanje je tajno zaokruživanjem kandidata na listiću
 5. Izbor Predsednika Upravnog odbora-Predsednika Udruženja.Odlukom većine članova novo-izabranog Upravnog odbora
 6. Izbor članova Nadzornog odbora UFTS „Sveti Sava“(5 članova).
 7. Izbor Predsednika Nadzornog odbora UFTS „Sveti Sava. Odlukom većine članova novo-izabranog Upravnog odbora
 8. Izbor članova Suda časti UFTS „Sveti Sava“
 9. Izbor Predsednika Suda časti UFTS „Sveti Sava“. Odlukom većine članova novo-izabranog Upravnog odbora
 10. Razno

 

REDOVNA SKUPŠTINA

 

1.tačka Dnevnog reda

Predloženi su članovi Verifikacione komisije

Leposava Veljković, Dušica Mandarić, Olivera Kovačević

2.tačka Dnevnog reda

Verifikaciona komisija je utvrdila da je po izveštaju Komisije za izbor i imenovanja u    sastavu(Leposava Veljković , Dušica Mandarić, Olivera Kovačević) na Skupštini prisutno 15 delegata, od 23 pozvanih, što znači da Skupština IMA KVORUM.

Delegati su JEDNOGLASNO usvojili Dnevni red

3.tačka Dnevnog reda

Jednoglasno je usvojen izveštaj Upravnog ,Nadzornog odbora i Suda Časti. Izveštaje podnela Dušica Mandarić.

Nije bilo rasprave po 4. Tački dnevnog reda.

 

Precednik Skupštine  Gordana Grujin se zahvalila na saradnji svim kolegama.

Rad Skupštine je završen u 13:05.

 

 

 

IZBORNA SKUPŠTINA

 

1.tačka Dnevnog reda

 

Rad Skupštine  počeo u 13:15

Predloženi su članovi Verifikacione komisije

Gordana Grujin, Dušica Mandarić, Olivera kovačević

 

2.tačka Dnevnog reda

Verifikaciona komisija je utvrdila da je po izveštaju.Komisije za izbor i imenovanja u sastavu( Gordana Grujin, Dušica Mandarić, Olivera Kovačević) na Skupštini prisutno 15 delegata, od 23 pozvanih, što znači da Skupština IMA KVORUM.

Delegati su JEDNOGLASNO usvojili Dnevni red ( u prilogu)

3.tačka Dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine i 2 podpredsednika.

Kandidature su podneli:

Bojan Stojković za predsednika, Mila Jovanović, Jaroslava Hrćan za podpredsednike.

O predloženim kandidatima se delegati izjašnjavaju javno.

Skupština je JEDNOGLASNO izglasala:

Bojan Stojković, predsednik Skupštine

Jaroslava Hrćan i Mila Jovanović, potpredsednici.

Predsednik Skupštine Bojan Stojković je preuzeo vođenje Skupštine.

 

4.tačka Dnevnog reda

Komisije za izbor i imenovanja- izvestilac Gordana Grujin je pročitala kandidate za UO.

 1. Miroslav Ivanović – Leskovac
 2. Ivan Koćić –Leskovac
 3. Jelena Stanišić- Kraljevo
 4. Jelena Savić-Kraljevo
 5. – Zrenjanin
 6. Gordana Grujin – Novi Sad
 7. Olivera Kovčević – Beograd
 8. Maja Kuzmanović – Bor
 9. Leposava Veljković – Smederevo

 

Izjašnjavanje za članove UO UFTS Sveti Sava je tajno, delegati se izjašnjavaju zaokruživanjem broja ispred delegata na glasačkom listiću. Nakon prebrojavanja glasačkih listića svi predloženi su dobili većinu glasova .

 

5.tačka Dnevnog Reda

Izabrani članovi UO su jednoglasno privatili kandidaturu Miroslava Ivanović za predsednika UFTS. Delegati Skupštine su JEDNOGLASNO odlučili da Predsednik  UO UFTS Sveti Sava u naredne četiri godine bude Miroslav Ivanović.

 

 1. tačka Dnevnog reda

 

Komisije za izbor i imenovanja- izvestilac Gordana Grujin je pročitala kandidate za NO.

 1. Dušica Mandarić- Novi Sad
 2. Biljana Belić- Kraljevo
 3. Danijela Djordjevic – Smederevo
 4. Miodrag Stojanović – Leskovac
 5. Dragana Nača- Novi Sad

Javnim glasanjem Skupština je izabrala predložene kandidate JEDNOGLASNO.

 

7.tačka Dnevnog reda

Izabrani članovi NO su  prihvatili kandidaturu Dušice Mandarić za predsednika NO UFTS Sveti Sava.

Delegati Skupštine su JEDNOGLASNO odlučili da Predsednik  NO UFTS Sveti Sava u naredne četiri godine bude Dušica Mandarić.

 

 

 1. i 9.tačka Dnevnog reda

Delegati Skupštine su jednoglasno odlučili da se Sud časti formira ako bude potrebno jer do sada  za radom Suda časti nije bilo potrebe.

 

 

10.tačka Dnevnog redana

Delegati su jednoglasno   izglasali  promenu sedišta Udruženja.Briše se adresa Novi Sad, Rumenačka 106 i unosi nova adresa u Leskovcu, Đure Salaja 66/25.

 

 

Predsednica Skupštine UFTS Sveti Sava, Bojan Stojković je čestitao svim izabranim kolegama.

Rad Skupštine je završen u 15:00.

 

Zapisnik vodio                                                                 Predsednik Skupštine

UFTS Sveti Sava

Ivan Kocić                                                                            Bojan Stojković

23. novembra 2017.

0 responses on "Održana redovna i izborna Skupština UFTS Sveti Sava"

Ostavite poruku

X