Poziv za skupštinu UFTS Sveti Sava

На   основу члана 21. Статута Удружења УФТС „Свети сава“ , Председник Скупштине сазива
Редовну седницу Скупштине Удружења фармацеутских техничара Србије „Свети Сава“
која ће се одржати дана 05.11.2011. године са почетком у 11 часова у сали  општине Нови Београд,Булевар Михајла Пупина 167, Нови
Београд, са следећим предлогом
                                                                          Дневни ред

  1. Избор чланова Верификационе комисије.
  2. Верификација мандата и броја делегата Скупштине УФТС „Свети Сава“.
  3. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора УФТС „Свети Сава“ за 2011.г.
  4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора УФТС „Свети Сава“ за 2011.г.
  5. Усвајање Извештаја о раду Суда части УФТС „Свети Сава“ за 2011.г.
  6. Усвајање Плана и Програма рада УФТС „Свети Сава“ за 2012.г.
  7. Усвајање Финансијског плана УФТС „Свети Сава“ за 2012.г.
  8. Верификација предлога Управног одбора о промени седишта УФТС Свети Сава
  9. Разно.

У прилогу се налазе следећи акти:

–  Табела са бројем делегата Скупштине УФТС „Свети Сава“ по административним окрузима Републике Србије
Broj-delegata-Skupština-20111-4

Председник Скупштине УФТС „Свети Сава“

Гордана Грујин, с.р.

 

 

30. marta 2017.

0 responses on "Poziv za skupštinu UFTS Sveti Sava"

Ostavite poruku

X