Profil udruženja

Dobrovoljno, nestranačko, nevladino udruženje zdravstvenih radnika koji su završili srednju medicinsku školu – smer: farmaceutski tehničar.

Ovo Udruženje se samostalno finansira iz donacija, članarina i prihoda koji se stiču kroz organizovanje
stručnih-edukativnih skupova i prihoda koji se dobijaju na osnovu štampanog propratnog materijala za te skupove.

UFTS “Sveti Sava” je još od osnivanja podržavan od strane priznatih stručnjaka iz oblasti farmacije, medicine i
drugih relevantnih disciplina u kojima postoji interes za radom i usavršavanjem ovakvog profila
(na pr. farmaceutska industrija; laboratorije fakulteta prirodnih nauka i sl.)

X