Rešavanje testa u pisanoj formi,Kraljevo 04.11.2016.

P O Z I V

Rešavanje testa u pisanoj formi

Primena alfalipoinske kiseline u terapiji dijabetesne neuropatije

Autori: dipl ph Zorica Knežević, ph th Jelena Savić

Akreditovano od ZZS odlukom

153-01-3890/2015-01 od 17.11.2015.

KMSZTS D-1-1813/15

Slušaoci: lekari i farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

10bodova

04.11.2016. u 13 h

Kraljevo, Apoteka Kraljevo, trg srpskih ratnika 30

Predsednik UFTS Sveti Sava

29. marta 2017.
X