Rešavanje testa u pisanoj formi,Zrenjanin 30.10.2016.

P O Z I V

Rešavanje testa u pisanoj formi

Savetodavna uloga zdravstvenih radnika u prevenciji gojaznosti

Autori: dipl ph Dragana Ivanović, ph th Gordana Grujin

Akreditovano od ZZS odlukom

153-01-3890/2015-01 od 17.11.2015.

KMSZTS D-1-1812/15

Slušaoci: medicinske sestre, zdravstveni tehničari

10bodova

30.10.2016. u 13 h

Zrenjanin, Apoteka Zrenjanin, Svetozara Markovića 2

Predsednik UFTS Sveti Sava

Dušica Mandarić

3. aprila 2017.
X