Susret farmaceutskih  tehničara  Srbije sa kolegama iz Evrope

Od 23-25. Marta 2015 godine, održan je u Hamburgu, Nemačka godišnji miting EAPT-e ( Evropska asocijacija farmaceutskih tehničara)

Naš predstavnik u EAPT-i je UFTS Sveti Sava, kao predstavnik svih farmaceutskih tehničara Srbije.
Prisustvovali su predstavnici Hrvatske ,Danske, Finske, Francuske, Nemačke, Irske, Norveške, Portugalije, Slovenije, Švedske, Velike Britanije i Srbije.

 

Delegaciju su činile Gordana Grujin, predsednica Skupštine UFTS Sveti Sava i Dušica Mandarić, predsednik UFTS Sveti Sava.
U predstavljanju zemalja učesnika, primećeni su isti problemi u radu ft u svim zemljama članicama EAPT-e,a tiču se smanjene kupovne moći pacijenata, visokih cena novih lekova, zasićenosti tržišta,prekvalifikacija ( Srbija, Hrvatska) a takođe i  specifičnosti u svim zemljama. U projektu obrazovanja i kompeticije ft, kolega iz Danske je predstavio ft zaposlene u apotekama javnog tipa, a koleginice iz Hrvatske je predstavila ft zaposlene u bolničkim apotekama. Upoređujući obrazovanje ( dužinu, obim i broj stručnih predmeta) sa kompetencijama ( ono što je zakonom dozvoljeno u svakoj zemlji ponaosob), kao i novčanom nadoknadom za rad, došli su do  veoma interesantnih podataka  i uskoro dostupnim svima zainteresovanima na sajtu EAPT-e. Srbija je učestvovala u radnoj grupi za sponzorstvo u radu EAPT-e.

Proces registracije EAPT-e u Briselu, je u završnoj fazi, tako da ćemo uskoro imati I svoju kancelariju u sedištu EU. Takođe je pripremljen I usvojen  Statut EAPT-e, koji je koncipiran u skladu sa svim statutima zemalja osnivača, među kojima je i Srbija. Sva obaveštenje o radu EAPT-e mi prenosima svojim kolegama sa Zapadnog Balkana sa kojima smo u kontaktu, a oni još nisu u mogućnosti da pristupe radu EAPT-e. Atmosfera na radnim sastancima je uvek srdačna i rad konstruktivan. U trenucima odmora I druženja oseća se duh zajedništva, pripadnosti I posvećenosti struci, koju svi cenimo I radimo je sa velikim poštovanjem I odgovornošću.

Članak o ovom dogadjaju možete proćitati u najnovijem broju „Apotekarske prakse“

 

UFTS Sveti Sava

 

3. aprila 2017.

0 responses on "Susret farmaceutskih  tehničara  Srbije sa kolegama iz Evrope"

Ostavite poruku

X