Udruženje farmaceutskih tehničara srbije Sveti Sava na godišnjem EAPT sastanku u Sloveniji , Bled 11-14. 04. 2013.

Udruženje Sveti Sava je u svom  radu još od2006 godine aktivno učestvovalo u radu CEPT-a ( centralno evropska asocijacije udruženja farmaceutskih tehničara). Kako se CEPT-a razvijala tako se UFTS Sveti Sava razvijao. Od 2010 godine CEPT-a prerasta u EAPT ( Evropska asocijacija farmaceutskih tehničara) i naše udruženje nastavlja članstva. Bord EAPT-a čine: predsednik   Joao Jose Joaquim- Portugal;                                sekretar  Tess Fen- Velika Britanija;blagajnik  Svetjlana Jakovac- Hrvatska.

Zemlje članice su još: Danska, Finska, Nemačka, Mađarska, Irska, Norveška, Slovenija, Svedska, Velika Britanija, Portugal Srbija.  Zenlje koje su u kontaktu su : Češka, Litvanija. Ove godine je sastanku prisustvovala I koleginica iz USA.

Predstavnici naše zemlje i UFTS Sveti Sava, Grujin Gordana (predsednik Skupštine UFTS) i Dušica Mandarić (predsednik UFTS), su podnele izveštaj o položaju farmeceutskog tehničara u Srbiji .

Iz izveštaja o radu članica,u protekloj godini, vidi se da je problematika farmaceutskog tehničara u celoj Evropi  ista.  Trenutna ekonomska situacija, kao i njen uticaj na kvalitet farmaceutske usluge je najčešće spominjana tema između predstavnika  država . Raspravljalo se o problemu vezanom za cene lekova, nestašici  lekova, i njihovim uticajem na broj zaposlenih farmaceutskih tehničara.Delegati su izrazili zabrinutost da novonastala situacija može uticati  na bezbednost pacijenta .  Takođe smo razgovarali i o tome kako  farmaceutski tehničar može da da svoj doprinos u rešavanju novonastale situacije. EAPT-a u potpunosti podržava potrebu za većom  mobilnošću  farmaceutskih tehničara koji rade širom Evrope. Asocijacija je naglasila veću mobilnost farmaceutskog tehničara  kao strateški cilj i tome dala prioritet u svojim budućim projektima.

EAPT-in glavni cilj je da podrži rad farmaceutskih tehničara  radi postizanja što veće bezbednosti pacijenta.

Ove godine na skupu u Sloveniji  je prihvaćena ponuda za dizajn veb sajta, kao i otvaranje  računa u EU.Predstavljen je projekat  Evropske komisije – Sektora za sticanje veština  „Leonardo da Vinči“  o profesionalnoj edukaciji. Data su uputstva o načinu uključivanja u projekat kao i preporuka da se sve članice EAPT-e uključe u projekat.

Veliki napredak  sam e EAPT-a je rezultirao i  činjenicom  da su sva duštva farmaceutskih tehničara , članice EAPT-a, automatski i članice FIP-a. Tako da i ove godine  farmaceutski tehničari mogu na skupu  FIP-a u Dablinu, drugu godinu za redom,  izlagati svoje radove i ravnopravno učestvovati u radu  FIP Kongresa . Samo tim farmaceut i farmaceutski tehničar , zajedno, su tim koji dobija!!!

Doneta je odluka da sledeće godine EAPT miting bude održan u Švedskoj u Stokholmu !

Skup je protekao u  radnoj atmosferi. Kontakti su srdačni i oslikavaju jedinstvo struke u Evropi! U prilog tome govori i  zaključak EAPT-e objavljen na fejsbuk stranici EAPT-e.

Dušica Mandarić

Predsednik UFTS Sveti Sava

30. marta 2017.
X