Važno obaveštenje!

Novi pravilnik o bližim uslovima sprovođenja kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.Objavljen u Službenom glasniku RS, broj 2/2011 dana 18,januara 2011.godine,stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

pogledajte Pravilnik

30. marta 2017.
X